Tolk- och språkservice

Vi arbetar för att underlätta kommunikationen mellan myndigheter och personer som inte talar svenska. Till vår hjälp har vi tolkar som behärskar flera språk som t.ex. Bosniska, Arabiska, Ungerska, Turkiska, Tyska, Danska, Norska och Engelska.

Service

• Platstolkning
• Telefontolkning
• Översättningar
• Meddelandeservice

Tolkens uppgift är att, muntligen, förmedla ett budskap mellan två eller flera personer som inte talar samma språk. Tolken förmedlar allt som sägs i rummet och framför budskapet i jag-form.

Tolken har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det innebär att tolken inte får föra vidare det som sägs i en tolksituation.

I tolkens uppgift ingår inte att översätta skriftliga dokument. Tolkning kan ske på plats eller via telefon. 

Vill du arbeta som tolk hos Malmö Hyrverk …

Tolkyrket passar dig som…

  • Har bott i Sverige i minst 5 år.
  • Är 20 år eller äldre.
  • Är intresserad av språk och kommunikation och har gedigna språkkunskaper i både svenska och tolkspråket. Du måste kunna läsa och förstå informations- och facktexter samt kunna skriva på båda språken.
  • Har en god utbildningsbakgrund motsvarande lägst 3-årigt gymnasium samt god samhällsorientering om Sverige och landet där tolkspråket talas.
  • Är stresstålig, nyfiken, öppen och trivs med ett omväxlande arbete.
  • Tycker om att möta människor.
  • Kan iaktta tystnadsplikt och uppträda balanserat.
  • Är opartisk och kan lyssna aktivt och koncentrerat.

Kontakta oss på info@malmohyrverk.se